19. 1. 2020  18:08 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a realizácia modelového IS
Autor: Ing. Ján Antal
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia modelového IS
Abstrakt:ANTAL, Ján: Návrh a realizácia modelového IS. [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky.- Školiteľ: doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.- Trnava: MtF STU, 2009. 35 s. kľúčové slová : UML, databáza Práca sa zaoberá návrhom a realizáciou informačného systému pre veľkoobchodnú spoločnosť. Úlohou systému je evidencia lepidiel, dodávateľov, odberateľov a ich objednávok, evidencia vzoriek a evidencia rozvažovania. Na úvod som sa snažil definovať základné pojmy, o ktoré sa v práci opieram aby boli pochopiteľné aj pre menej zainteresované osoby. Nasleduje analýza problémovej oblasti, kde sa jasne definuje, ako spoločnosť pracuje a ako sa postupuje pri prácach v sklade. V hlavnej časti využívam jazyk UML, jeho diagramy prípadov použitia a entito -- relačné modelovanie na návrh riešenia. Vytvoril som aj slovník dát, ktorý popisuje štruktúru objektov. V poslednej časti je ukážka implementácie databázy pomocou MYSQL a výstup z databázy je urobený pomocou php. Navrhnutá aplikácia pracuje s dátami v databáze. Prínos vytvoreného návrhu je vyhodnotený v závere práce.
Kľúčové slová:databáza, UML, modelovanie


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene