19. 1. 2020  16:31 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Metodika preukázania bezpečnosti prepravného zariadenia na prepravu vyhoreného jadrového paliva
Autor: Ing. Miroslav Božik, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Metodika preukázania bezpečnosti prepravného zariadenia na prepravu vyhoreného jadrového paliva
Abstrakt:Táto práca sa venuje modelovaniu kontajnera na prepravu vyhoreného jadrového paliva ako tepelnej dynamickej sústavy. Na základe modelu je získaný časový priebeh teploty povrchu kontajnera v závislosti od výkonových pomerov. Je navrhnutý spôsob získania potrebných parametrov kontajnera pomocou kalibračných meraní na kontajneri, ktorý je vyhrievaný známym výkonom. Taktiež je navrhnutý spôsob merania teplôt na plášti kontajnera. Získaný matematický model je použitý na návrh metodiky, pomocou ktorej je možné stanoviť zostatkový výkon vyhoreného jadrového paliva prepravovaného v kontajneri. Metodika umožňuje rýchly odhad zostatkového výkonu na základe priebehu teplôt v prvých hodinách po zavedení paliva a presné stanovenie zostatkového výkonu po ustálení teplôt. Predkladaná metodika je pre danú oblasť principiálne nová a môže sa stať alternatívou k doteraz jedinej celosvetovo používanej metodike založenej na jadrovo-fyzikálnych výpočtoch.
Kľúčové slová:Matematický model, Transportný kontajner, Metodiky

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 2 rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene