19. 1. 2020  17:45 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a realizácia malého IS s využitím UML
Autor: Ing. Ivan Pagáč
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Ondrej Vlkovič
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia malého IS s využitím UML
Abstrakt:Práca prezentuje priebeh realizácie malého informačného systému pre fiktívnu vzdelávaciu akadémiu pomocou metodiky UP s použitím UML 2.0 od analýzy procesov prebiehajúcich vo firme bez informačného systému s poukázaním na nedostatky, cez proces zadávania požiadaviek na informačný systém jeho budúcimi používateľmi. V práci pokračujem procesom analýzy, konkrétne modelovaním prípadov použitia z pohľadu jednotlivých aktérov interagujúcimi s vyvíjaným informačným systémom, mapovaním prípadov použitia na užívateľské požiadavky až po proces hľadania analytických tried, ktoré v procese návrhu prejdú na návrhové triedy a budú použité v ukážke. V práci paralelne s vývojom aplikácie vykonávam dátovú analýzu, na základe ktorej vytvorím databázu pre informačný systém, ktorá bude súbežne komunikovať s aplikáciou.
Kľúčové slová:UP, databáza, UML

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene