20. 1. 2020  17:55 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie intranetu v riadení firmy
Autor: Ing. Marek Skýpala
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Pavol Bezák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie intranetu v riadení firmy
Abstrakt:SKÝPALA, Marek: Využitie intranetu v riadení firmy. [Bakalárska práca] Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky. -- Školitel: doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD -- Trnava: MtF STU, 2010. /s. 59/ Hlavným cielom tejto bakalárskej práce je priblíženie problematiky intranetu v dnešnej dobe, jeho využitie v riadení velkých ale aj malých firiem. Úvodná kapitola je zameraná na základné procesy firmy, ktoré sa dajú prostredníctvom intranetu riadit, hlavné funkcie intranetovej siete a predstavenie spolocnosti PSA Peugeot Citroen. Druhá kapitola je venovaná prostriedkom využívajúcim intranetovú siet PSA Peugeot Citroen na riadenie firmy a komunikáciu. Tretia kapitola opisuje alternatívny návrh implementácie intranetu, zoznam potrebných zariadení a ich prepojenie. Posledná kapitola pozostáva z popisu hardvéru všetkých použitých zariadení v sieti a základnú používatelskú prírucku na pripojenie do intranetu.
Kľúčové slová:intranet, sieť, web

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene