19. 1. 2020  16:29 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a realizácia malého IS - modul správa klientských účtov v banke
Autor: Ing. Tomáš Miklošovič
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Pavol Bezák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia malého IS - modul správa klientských účtov v banke
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť a realizovať modul pre informačný systém banky. Tento modul bude konkrétne zameraný na správu klientských účtov v banke. Informačný systém bude implementovaný pomocou webového rozhrania a databázy MySQL. Bakalárska práca pozostáva z piatich kapitol. V prvej kapitole si spravím analýzu IS a katalóg požiadaviek pre zvolený modul. V druhej kapitole opíšem jednotlivé prípady použitia, use case diagramy a diagramy aktivít pomocou jazyka UML. V tretej časti si spravím dátovú analýzu. Tu urobím identifikáciu entít a ich atribútov, relačných vzťahov a následne vykreslenie ER diagramu. Štvrtá kapitola obsahuje transformácie množín entít a ich atribútov, relačných vzťahov a normalizáciu relačných schém a logický model. V praktickej časti si vytvorím databázu s tabuľkami v MySQL pomocou PHPMyAdmin a webové rozhranie IS pomocou PHP.
Kľúčové slová:ER diagram, Diagram aktivít, Informačný systém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene