23. 1. 2020  2:50 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a realizácia interaktívnej multimediálnej aplikácie
Autor: Ing. Marek Juroš
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Eduard Nemlaha, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia interaktívnej multimediálnej aplikácie
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je návrh a vytvorenie interaktívnej multimediálnej aplikácie. Začínam návrhom užívateľských požiadaviek a popisom vývojového prostredia, ktoré som použil pri vývoji aplikácie. Nasleduje návrh štruktúry, v rámci ktorej sa vypracuje návrh úvodnej, obsahovej scény ako aj obsah témy určenej na použitie pri tvorbe aplikácie. Popis základných algoritmov použitých pri vývoji aplikácie, implementácia vo zvolenom vývojovom prostredí spolu z vytvorenými animáciami, tlačidlami a prechodmi. Vypracovanie potrebnej základnej projektovej dokumentácie a zhodnotenie navrhovaného riešenia. Výsledkom je vytvorenie samotnej aplikácie vo zvolenom vývojovom prostredí, ktorá musí byť funkčná a musí vyhovovať kritériám. Hotová interaktívna multimediálna aplikácia bude môcť byť použitá ako multimediálna učebnica na tému Riadenie softvérových procesov.
Kľúčové slová:Flash, filmový klip, symbol, transformácia, časová os

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene