19. 1. 2020  17:36 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia modelového IS s využitím BPMN a UML
Autor: Ing. Ondrej Vlkovič
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Drobná
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia modelového IS s využitím BPMN a UML
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce bolo navrhnúť modelový informačný systém v notácií BPMN a UML. Navrhol a čiastkovo som implementoval informačný systém, ktorý je schopný viesť celkovú evidenciu zamestnancov, klientov, žiadostí a objednávok, ďalej umožňuje evidenciu projektov a aktualizácií, ktoré firma vyvíja, a v neposlednom rade evidenciu oddelení a dochádzku zamestnancov. V prvej časti diplomovej práce som modeloval firemné procesy, z ktorých som vytvoril katalóg užívateľských požiadaviek, ktorý sa v priebehu životného cyklu menil. V ďalšej časti som analyzoval problémovú oblasť a navrhol model systému. Návrhový diagram tried som namapoval na model objektov uloženia. Posledná časť obsahuje popis vytvorenia a umiestnenia skriptu na server ako aj popis nástroja na vytvorenie aplikačného rozhrania, pomocou ktorého užívatelia pristupujú k databázovému serveru. Podarilo sa mi navrhnúť informačný systém, ktorý je možné aplikovať na účely danej firmy. Výsledkom mojej práce je aplikácia, ktorá zefektívňuje a uľahčuje evidenciu vo firme.
Kľúčové slová:informačný systém, BPMN, UML


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene