23. 1. 2020  2:48 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia modelového IS s využitím BPMN a UML
Autor: Ing. Iosif Bigas
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia modelového IS s využitím BPMN a UML
Abstrakt:Cielom diplomovej práce je návrh informacného systému. Práca je rozdelená na pät základných castí. Úvod je venovaný problematike analýzy a návrhu riešenia V prvej kapitole som sa venoval návrhu modelu firemných procesov za pomoci jazyka BPMN a následné je treba špecifikovat katalóg užívatelských požiadaviek. Druha cast mojej prací obsahuje analýzu problémovej oblasti, kde som skúmal aké problémy môžu nastat a snažil som naisto vhodne riešenie. Následné za pomoci jazyka UML sú vypracované požiadavky na systém, hladajú sa úcastníci, sú vytvorené diagramy prípadov použitia a diagramy aktivít. V casti dátovej analýzy prichádza k identifikácii množín relacných vztahov. Na základe tejto identifikácie je vypracovaný diagram tried. Vytvorí sa fyzicky model dát a vytvorí sa databáza. Pomocou technológie Delphi sa implementuje aplikácia. Aplikácia sa nasadí na osobný pocítac. V poslednej castí sa vykoná testovanie podla scenárov a zhodnotia sa dosiahnuté výsledky.
Kľúčové slová:analýza, UML, implementácia, MySQL, BPMN, Delphi, aplikácia, diagram


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene