28. 1. 2020  15:41 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia IS v prostredí Web s využitím BPMN a UML
Autor: Ing. Drahomír Polák
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia IS v prostredí Web s využitím BPMN a UML
Abstrakt:Hlavným cieľom mojej práce bolo navrhnúť a zrealizovať informačný systém vo webovom prostredí s využitím notácie BPMN a modelovacieho jazyka UML. Vytvorený informačný systém obsahuje možnosť evidencie užívateľov, prehľad rýb žijúcich v revíroch Slovenského Rybárskeho Zväzu, možnosť uverejňovania rekordných úlovkov a rôznych druhov príspevkov užívateľmi. Medzi ďalšie funkcie patrí aj evidencia návštev, anketa a jednoduché vyhľadávanie v príspevkoch užívateľov. V prvej kapitole som sa zaoberal vytvorením modelu systému notáciou BPMN a katalógu užívateľských požiadaviek. V druhej kapitole bolo mojou úlohou vykonať analýzu problémovej oblasti a vytvoriť model systému v jazyku UML, obsahujúci rôzne druhy diagramov pre opis fungovania systému, ako napríklad diagramy prípadov použitia, diagramy aktivít, diagram tried, či stavové diagramy. Tretia kapitola bola zameraná na dátovú analýzu a vytvorenie databázy. Výsledkom dátovej analýzy bol dátový model, podľa ktorého som vytvoril databázu informačného systému. V štvrtej kapitole som vytvoril projektovú dokumentáciu s opisom navrhnutej aplikácie a postupu pri implementácii spolu s použitými nástrojmi. V poslednej piatej kapitole som sa zameral na testovanie aplikácie. Testovaním modulov aplikácie počas vývoja som zistil a opravil viaceré nedostatky.
Kľúčové slová:Informačný systém, Web, BPMN, UML, HTML, PHP, MySQL


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene