23. 1. 2020  3:58 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia modelového IS s využitím BPMN a UML
Autor: Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. František Miksa, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia modelového IS s využitím BPMN a UML
Abstrakt:Práca sa zaoberá návrhom a realizáciou modelového informačného systému. Ako modelový systém bol zvolený skladový systém. Zameriavame sa teda na prácu s tovarom, dodávateľmi a zákazníkmi. Pre analýzu požiadaviek je použitá relatívne nová metóda pomocou jazyka BPMN. Využíva modelovanie firemných procesov pomocou BPD diagramov. Analýza a návrh systému prebieha pomocou UML. Na firemné procesy nadväzuje katalóg požiadaviek a diagramy prípadov použitia. Ďalej bol vytvorený analytický diagram tried a analytické sekvenčné diagramy. Tie boli transformované na návrhové sekvenčné diagramy, pomocou ktorých sme vytvorili návrhový diagram tried. Dátový model pre databázový systém Oracle, bol vytvorený transformáciu z návrhového diagramu tried. Samotná čiastková implementácia bola vytvorená v C++, s využitím VCL komponentov. Ako vývojové prostredie sme použili Borland C++.
Kľúčové slová:informačný systém, BPMN, UML


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene