20. 1. 2020  19:29 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia modelového IS s využitím BPMN a UML
Autor: Ing. Zdenko Hambálek
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia modelového IS s využitím BPMN a UML
Abstrakt:Práca sa zaoberá návrhom a realizáciou modelového informačného systému. Modelovali sme systém pre evidenciu pacienta OUM a skladovú a poisťovaciu administratívu. Model sme vyvíjali v notácií BPMN, ktorou sme modelovali firemné procesy. BPMN využíva modelovanie firemných procesov pomocou BPD diagramov. Analýzu a návrh systému sme dosiahli pomocou UML. Z firemných procesov sme vytvorili katalóg požiadaviek a diagramy prípadov použitia. Ďalej sme vytvorili analytický diagram tried a analytické sekvenčné diagramy. Tie boli transformované na návrhové sekvenčné diagramy, pomocou ktorých sme vytvorili návrhový diagram tried. Transformáciou návrhového diagramu tried sme vytvorili dátový model databázoveho systému Oracle. Pre čiastkovú implementáciu sme využili programovací jazyk C++, s využitím VCL komponentov. Ako vývojové prostredie sme použili Borland C++.
Kľúčové slová:BPMN, UML, informačný systém


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene