23. 1. 2020  3:38 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh dátového centra pre TTSK
Autor: Ing. Jaroslav Škorvaga
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. František Miksa, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh dátového centra pre TTSK
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je návrh dátového centra pre Trnavský samosprávny kraj. Práca je rozdelená na časť praktickú a teoretickú. Teoretická časť je venovaná teoretickým východiskám, architektúre a charakteristike dátového centra, základným princípom rozvoja a víziou budovania dátového centra. Popisuje virtualizáciu prostredia informačných technológií a taktiež optimalizáciu infraštruktúry. Druhá, praktická časť je venovaná analýze súčasného stavu, v ktorej je opísaná charakteristika, vlastnosti a plán rozvoja informačných systémov, jeho ciele a priority. Nasleduje analýza rizík a SWOT analýza. Následne sú definované charakteristiky a požiadavky na dátové centrum, návrh riešenia a návrh jednotlivých fáz implementácie riešenia. V závere tejto práce je zhodnotenie návrhu aplikovaného v praxi.
Kľúčové slová:virtualizácia, SAN architektúra, dátové centrum


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene