19. 1. 2020  17:37 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh informačného systému poisťovne s využitím UML
Autor: Ing. Jozef Temiak
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh informačného systému poisťovne s využitím UML
Abstrakt:TEMIAK, Jozef: Návrh informačného systému poisťovne s využitím UML. [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky. Školiteľ: doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD. -- Trnava: MtF STU, 2009. 79 s. Kľúčové slová: informačný systém, štruktúrovaná analýza, Business Process Diagram, Use Case, diagram aktivít, diagram tried, stavový diagram, sekvenčný diagram, ERD, normalizácia, logický model, fyzický model, MySQL, dizajn aplikácie, čiastočná implementácia, testovanie. Diplomová práca sa zaoberá návrhom informačného systému poisťovne na základe vopred určených požiadaviek. Pre správne pochopenie procesov som vymodeloval Business Process Diagramy. Ďalej som vytvoril katalóg užívateľských požiadaviek, od ktorého sa odvíja smer tvorby databázy a aplikácie. Užívateľské požiadavky som rozanalyzoval a rozdelil na funkčné a nefunkčné. Našiel som aktérov a k ním všetky prípady použitia, na základe ktorých som postupne modeloval diagramy Use Case, aktivít, tried, stavov a sekvenčné diagramy. Pre analýzu dátovej časti IS som použil Entitno relačný diagram, dátovú analýzu. Po transformácii ER modelu do relačného modelu som vykonal normalizáciu relačných schém. Následne som vytvoril logický model a slovník dát. Slovník dát nám slúži najmä na opis štruktúry objektov, tabuliek a ich stĺpcov uložených v databáze. Na základe logického modelu som navrhol fyzickú schému IS. Z fyzickej schémy som vygeneroval skript pre vytvorenie databázy na serveri MySQL. K databáze som navrhol dizajn aplikácie, ktorú som aj čiastočne implementoval v programe Delphi 7. Vyvíjanú aplikáciu som podrobil testovaniu a vypracoval som testovacie protokoly.
Kľúčové slová:informačný systém, štruktúrovaná analýza, Business Process Diagram, Use Case, diagram aktivít, ERD, normalizácia, logický model, fyzický model, MySQL, dizajn aplikácie, čiastočná implementácia, testovanie


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene