23. 1. 2020  2:33 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Realizácia multidimenzionálnych kociek pre potreby controllingu v bankopoisťovníctve
Autor: Ing. Rastislav Mikulášek
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Realizácia multidimenzionálnych kociek pre potreby controllingu v bankopoisťovníctve
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce je navrhnúť multidimenzionálne kocky, ktoré budú využivané v oblasti controllingu v bankopoisťovníctve. V úvode všeobecne charakterizujem danú problematiku. V druhej kapitole popisujem základné pojmy a riešim otázky, ktoré by mali byť zodpovedané. Podrobne reprezentujem obchodnú sieť a rozoberám najviac spracovávaný objekt poistku. V tretej kapitole sa venujem návrhu dátového modelu vstupnej databázy, kde uvediem využité tabuľky prenesené do vstupnej databázy. Štvrtá kapitola zahŕňa návrh dátovej pumpy, vysvetľuje fázy procesu ETL a ukazuje možnosti využitia bcp. Jadro tejto kapitoly tvoria napĺňacie procedúry. Na konci kapitoly zhrniem tabuľky, vytvorené na novej databáze. V ďalšej kapitole navrhujem a realizujem multidimenzionálne kocky v Cognose. Predposledná kapitola je venovaná zavedeniu nového ukazovateľa do kocky, kde podľa požiadaviek pribudne počiatočný a konečný stav. Nakoniec zhodnocujem výsledky. V prílohe uvádzam skripty pre doplnenie počiatočného a konečného stavu.
Kľúčové slová:Multidimenzionálne kocky, Dátová pumpa, Bankopoisťovníctvo


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene