23. 1. 2020  2:40 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Testovanie dátových skladov v kontexte noriem pre testovanie
Autor: Ing. Renáta Šternová
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Testovanie dátových skladov v kontexte noriem pre testovanie
Abstrakt:Práca sa zaoberá analýzou testovania dátových skladov v kontexte noriem pre testovanie. Prvá časť práce predstavuje teoretický základ o testovaní, ktorý je potrebné poznať k porozumeniu ostatných častí. Rozoberá sa tu tiež kvalita dát, testovacie techniky, základné testovacie modely a typy testov. V druhej časti som charakterizovala problematiku dátových skladov. Definujem čo je to dátový sklad, z akých súčastí sa skladá, opisujem multidimenzionálnu databázu a prístupy multidimenzionálneho modelovania. Analýzu existujúcich noriem a štandardov, ktoré sa určitým spôsobom viažu k procesu testovania som zrealizovala v tretej časti. Štvrtá časť je venovaná opisu hlavných oblastí, ktoré sú predmetom testovania dátových skladov a pojednáva o samotnej problematike testovania dátových skladov. V piatej časti som sa venovala stanoveniu základných a zásadných odlišností v testovaní štandardných IS a dátových skladov. Po zohľadnení všetkých informácií z predchádzajúcich kapitol som v poslednej šiestej kapitole sumarizovala svoje výsledky.
Kľúčové slová:dátový sklad, testovanie, kvalita dát, ISO normy


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene