23. 1. 2020  4:10 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Zmeny počas životného cyklu softvéru
Autor: Alojz Masár, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc.
Oponent 2:Ing. Augustín Gese, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zmeny počas životného cyklu softvéru
Abstrakt:Cieľom práce je poskytnúť nový pohľad na zmeny počas životného cyklu softvéru pre riadiace systémy. Primárne sa práca zameriava na softvérový projekt ako základnú realizačnú jednotku a priestor softvérových riešení, ktorý predstavuje abstrakciu predmetu záujmu projektu (t.j. softvéru). Na základe abstrakcie vlastností projektu je navrhnutý model projektu. Práca sa tiež venuje opätovnému preskúmaniu pojmov ako zmena alebo stav. Následne definuje odvodené pojmy ako dopad zmeny alebo potenciál zmeny. Hlavný význam práce spočíva vo vytvorení základu formálneho nástroja skúmania softvérových projektov a zmien postaveného na princípoch teórie riadenia a teórie systémov, čo umožňuje využitie výsledkov týchto oblastí aj v oblasti riadenia projektov
Kľúčové slová: riadiaci systém, zmena, projekt, model, riadenie, softvér.

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene