19. 1. 2020  17:53 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh parciálneho riešenia IS pre potreby VUJE, a.s. Trnava
Autor: Ing. Martin Muška
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Gabriela Križanová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh parciálneho riešenia IS pre potreby VUJE, a.s. Trnava
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce bolo navrhnúť informačný systém pre firmu VUJE, a.s. a čiastočne ho implementovať. Pri návrhu som vychádzal z praxe. Kapitola "Podnikové procesy a katalóg užívateľských požiadaviek" pojednáva o podnikových procesoch ich využití, opise a o požiadavkách na navrhovaný systém. Kapitola "Analýza problémovej oblasti" obsahuje bližšiu špecifikáciu cieľového užívateľa informačného systému, jeho obsahové požiadavky na systém. Úvod do problematiky UML a diagramov využívaných týmto jazykom. Ďalšia kapitola obsahuje dátovú analýzu, identifikáciu entýt, relácií, cez identifikáciu a transformáciu relačných vzťahov až po normalizáciu relačných schém. Samozrejmosťou je entito-relačný diagram a fyzický model. Databázu som vytvoril v prostredí InterBase. Dalším krokom bolo navrhnúť dizajn aplikácie a čiastočne ju implementovať vo vhodnom vývojovom prostredí. Aplikáciu som navrhoval v software Borleand Delphi 7. Aplikáciu som otestoval a vytvoril administrátorskú príručku. Navrhol som systém, ktorého cieľom je uľahčiť, zefektívniť a zrýchliť prácu s technickou dokumentáciou.
Kľúčové slová:informačný systém, podnikové procesy, databáza, UML


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene