23. 1. 2020  2:19 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a realizácia malého IS - modul múzeum
Autor: Ing. Martin Bago
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Stanislav Kuník, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia malého IS - modul múzeum
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce je vytvoriť a realizovať malý IS pre potreby múzea. Daný systém uľahčí prácu s dátami v múzeu. Môj IS bude implementovaný pomocou webového rozhrania a databázy MySQL. V prvej časti práce si urobíme analýzu IS múzea a katalóg požiadaviek na nový systém. Ďalej si zhotovíme prípady použitia, use case diagramy a diagramy aktivít pomocou jazyka UML. V tretej časti si spravíme dátovú analýzu. Tu robíme identifikáciu entít a ich atribútov, relačných vzťahov a transformáciu množín entít a ich atribútov spolu s transformáciou relačných vzťahov. Ďalší krok je vykreslenie ER diagramu spolu s fyzickým modelom z ERwina. V praktickej časti si vytvoríme databázu s tabuľkami v MySQL pomocou PHPMyAdmin a web rozhranie IS pomocou PHP.
Kľúčové slová:ER diagram, UML, Informačný systém

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene