23. 1. 2020  2:17 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web s využitím UML
Autor: Ing. Martin Németh, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web s využitím UML
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť a tiež realizovať malý informačný systém vo webovom prostredí za pomoci jazyka na návrh a modelovanie softwaru UML. V mojej práci som sa zameral na problematiku knižničného informačného systému. Na začiatku práce som charakterizoval a opísal firemné procesy knižnice nasledované špecifikáciou katalógu užívateľských požiadaviek. Neskôr, vychádzajúc z poznatkov o firemných procesoch a užívateľských požiadavkách, som sa zaoberal modelovaním systému s využitím vybraných diagramov UML. V ďalších bodoch práce som vykonal dátovú analýzu a vytvoril som databázu pre informačný systém a následne som systém čiastočne implementoval. Význam informačných systémov je v dnešnej dobe veľmi veľký, z hľadiska časovej náročnosti zhromažďovania, organizovania a spracovania údajov. Veľký význam majú taktiež napríklad vo fázach plánovania kontroly riadiaceho procesu a na všetkých úrovniach riadenia.
Kľúčové slová:informačný systém, UML, databáza, knižnica

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene