23. 1. 2020  2:56 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web
Autor: Ing. Adrián Wagner
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť malý informačný systém, ktorý je čiastočne implementovaný vo webovom prostredí s využitím UML . Oblasť riešenia mojej práce je internetový obchod. Práca sa delí na 4 hlavné kapitoly. Prvá kapitola je venovaná problematike, ktorá opisuje firemné procesy predajne s hudobnými nástrojmi, z ktorých vyplýva katalóg užívateľských požiadaviek na informačný systém. Druhá kapitola sa zoberá modelovaním informačného systému s pomocou UML. Využil som Use Case diagramy, diagramy aktivít a linearizovaný text, ktoré majú nadväznosť na katalóg užívateľských požiadaviek. V tretej kapitole som vykonal dátovú analýzu a vytvoril databázu pre malý informačný systém. Štvrtá kapitola je zameraná na realizáciu. Navrhol som dizajn aplikácie a čiastočne som ju implementoval. Vývoj a pokrok technológií ľudstvo posunul do informačného veku. Informačné systémy nám poskytujú nástroje, ktoré presahuje schopnosti človeka:
Kľúčové slová:internetový obchod, informačný systém, UML, databáza

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene