23. 1. 2020  3:15 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Integrácia dátových tokov pre potreby syntézy heterogénnych systémov
Autor: Ing. Maroš Zobok, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent 1:Ing. Augustín Gese, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Peter Bubeník, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Integrácia dátových tokov pre potreby syntézy heterogénnych systémov
Abstrakt:Predložená dizertačná práca sa zaoberá integráciou dátových tokov v rámci heterogénnych podnikových systémov. Úvodné časti práce ponúkajú teoretický prehľad problematiky systémovej podnikovej integrácie. Zaoberajú sa koncepciou a filozofiou počítačom podporovanej výroby CIM. Práca je prevažne sústredená na problematiku dátových tokov z podnikových podsystémov do centrálneho dátového úložiska. Je tu popísaný koncept dátového manažmentu, jazykov určených na návrh podnikových procesov BPMN a UML ako aj technologická implementácia dátovej integrácie. Riešenie dizertačnej práce ponúka koncept návrhu dátových tokov a importovacej objektovej štruktúry, ktorá umožní efektívne spracovanie dát počas samotného toku a zabezpečí niekoľko stupňovú kontrolu spracovaných dát a ich monitoring. Takýto importovací systém bude automaticky zasielať informácie o kontrolách a výsledkoch importov, umožní získať informácie nielen o chybách importu ale aj ich príčinách. Nakoniec umožní archiváciu všetkých spracovaných dát. Výsledkom implementácie riešenia bude zabezpečenie dátovej konzistencie centrálneho ERP systému a zamedzenie poškodenia dát. Vyššia miera dátovej konzistencie a presnosti systému umožní produkovať presnejšie analýzy a riadiace výstupy zo systému.
Kľúčové slová:systémová integrácia, dátový tok, import dát

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene