20. 1. 2020  18:17 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Špecifiká návrhu softvéru riadiacich systémov bezpečnostne kritických procesov
Autor: Ing. Peter Trnovský, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent 1:Ing. Augustín Gese, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Mária Franeková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Špecifiká návrhu softvéru riadiacich systémov bezpečnostne kritických procesov
Abstrakt:Dizertačná práca sa zaoberá problematikou bezpečnosti kritických systémov. Hlavným cieľom práce bolo navrhnúť model životného cyklu vývoja softvéru bezpečnostne kritického riadiaceho systému. Základným prostriedkom pre stanovenie bezpečnosti bol model vývoja systému riadenia podľa medzinárodnej normy IEC 61508, ktorá zahŕňa aj bezpečnostný vývoj softvéru. V úvode dizertačnej práce boli vymedzené základné pojmy potrebné na správne pochopenie bezpečnostne kritických systémov. V ďalšej časti bola vytvorená analýza relevantných noriem, smerníc a štandardov vo vzťahu k bezpečnostne kritickým systémom riadenia a vymedzená ich úroveň bezpečnosti. Ďalej sa práca venuje špecifikácií bezpečnostných požiadaviek na životný cyklus vývoja softvéru bezpečnostne kritického riadiaceho systému s využitím analýzy noriem. Na základe stanovených špecifík bezpečnostných požiadaviek bol navrhnutý model životného cyklu vývoja softvéru bezpečnostne kritického systému. Ďalej sme zovšeobecnením tohto modelu vytvorili metodiku. V záver bola navrhnutá metodika vývoja softvéru bezpečnostne kritického systému riadenia verifikovaná.
Kľúčové slová:životný cyklu vývoja softvéru, softvérová bezpečnosť, bezpečnostne kritický systém, bezpečnostné normy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene