20. 1. 2020  18:00 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Návrh informačných a riadiacich systémov pre inteligentné domy
Autor: Ing. Peter Hamerník, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent 1:Ing. Miroslav Božik, PhD.
Oponent 2:doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh informačných a riadiacich systémov pre inteligentné domy
Abstrakt:V súvislosti s bytovou výstavbou sa v súčasnosti venuje veľká pozornosť riešeniam, ktoré prispievajú k minimalizácii zaťažovania životného prostredia prevádzkou obytného domu. Ďalší mimoriadne aktuálny aspekt projektovania domu je inteligentné riešenie domu. V dizertačnej práci je prezentovaný pôvodný systematický prístup k riešeniu inteligentného domu z pohľadu odboru Automatizácia, pretože zavádzanie automatizácie s cieľom dosahovať atribúty inteligencie nie je dodnes dostatočne v teoretickej ani aplikačnej rovine rozpracované. Nosné myšlienky nového prístupu spočívajú v tom, že v práci sa definujú typy používateľov. Ďalej je vykonaná hĺbková kategorizácia funkcií inteligentného domu vo forme prieniku všetkých funkcií, ktoré si definované typy používateľa vyžadujú. Napokon tretia dimenzia nového prístupu je definovanie úrovne inteligencie domu. Časť dizertačnej práce je venovaná riešeniu danej problematiky pre špecifický typ používateľov postihnutých Alzheimerovou chorobou v kombinácii s pokračujúcou demenciou a je zameraná na prevenciu postihnutých osôb využitím možností, ktoré poskytujú automatizačné prostriedky inštalované v inteligentnom dome. Pre simuláciu pádu dozadu boli určené hraničné podmienky pre stabilnú polohu človeka a potrebný reakčný čas rozdielu začiatku pádu a dopadu pre navrhnutý ochranný systém pred pádom dozadu.
Kľúčové slová:inteligentný dom, Alzheimerova choroba, ochranný systém pred pádom

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene