20. 1. 2020  18:53 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Projektovanie výrobného systému s podporou simulácie
Autor: Ing. Rastislav Tulala
Pracovisko: Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Andrea Mudriková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Projektovanie výrobného systému s podporou simulácie
Abstrakt:Cieľom tejto práce bude vytvorenie výrobného systému s podporou simulácie. V práci bude opísaná problematika projektovania výrobných systémov, ako aj druhy výrobných systémov. Následne analyzujem vybrané lean nástroje z ktorých si jeden vyberiem a použijem na overenie výsledkov simulácie. Získané výsledky zo simulácie a experimentov my pomôžu nájsť úzke miesta vo výrobe a tým ich odstrániť a zefektívniť tak výrobu. Simulovať budem fiktívny výrobný systém pre montáž automobilov s použitím simulátora Witness. Výsledky simulácie budem následne porovnávať s použitím lean metódy VSM, pomocou programu iGrafx Process 2011 for Six Sigma. Na konci práce budú ukázané spôsoby odstraňovania nedostatkov ako napríklad rozpracovanosť. Metóda VSM mi pomôže optimalizovať navrhnutý výrobný systém, tým že sa mi podarí nájsť úzke miesta vo výrobnom systéme.
Kľúčové slová:projektovanie, Lean, model, simulácia, Witness, VSM

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene