19. 1. 2020  17:26 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Návrh modelu testovania komunikačného subsystému bezpečnostne-kritických riadiacich systémov
Autor: Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
Oponent 2:Ing. Augustín Gese, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh modelu testovania komunikačného subsystému bezpečnostne-kritických riadiacich systémov
Abstrakt:Dizertačná práca sa zaoberá návrhom modelu testovania bezpečnostne- kritických systémov. Vzhľadom na veľký rozsah týchto systémov sme sa zamerali na systémové testovanie, pričom sme zahrnuli požiadavky na testovanie komunikačného subsystému. Po stanovení teoretických východísk testovania, sme analyzovali problematiku bezpečnostne- kritických systémov. V tejto analýze sme sa zamerali aj na priemyselné siete a ich bezpečnosť. Následne sme vymedzili odlišnosti a špecifiká tradičných softvérových systémov a bezpečnostne- kritických systémov, na základe analýzy noriem a smerníc pre rozličné bezpečnostne- kritické systémy. Z nich získané požiadavky boli zovšeobecnené pre použitie v ľubovoľnom bezpečnostne- kritickom systéme. Zvolené systémové testovanie nie je jednoznačné zahrnuté do procesu návrhu a vývoja bezpečnostne- kritických systémov. Preto sme navrhli základné kroky procesu návrhu a vývoja týchto systémov, do ktorých sme integrovali systémové testovanie. Pre zachytenie tohto procesu sme použili vhodné UML diagramy. Vzhľadom na rozsah systémového testovania sme sa rozhodli navrhnúť dva modely testovania. Zamerali sme sa na performance a step stress testovania. Do nich sme implementovali nami špecifikované požiadavky na testovanie bezpečnostne- kritických systémov. Pre zachytenie týchto modelov sme použili vhodné UML diagramy. Pre verifikáciu navrhnutých modelov sme definovali metriku. Na základe jej hodnoty sme stanovili, či navrhnutý model vyhovuje nami špecifikovaným požiadavkám na testovanie.
Kľúčové slová:bezpečnostne kritický systém, systémové testovanie, step stress testovanie, performance testovanie, UML

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene