28. 1. 2020  14:55 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a vývoj malého IS s využitím CMS Joomla
Autor: Ing. Radovan Urban
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Gabriela Križanová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a vývoj malého IS s využitím CMS Joomla
Abstrakt:Práca je venovaná návrhu a vytvoreniu malého informačného systému (IS) pre športový klub. IS má byť vytvorený pomocou systému pre správu obsahu (CMS) Joomla!. Úvodná časť popisuje firemné procesy v klube a venuje sa špecifikácii katalógu užívateľských požiadaviek. Vysvetľuje ako to beží v klubu amerického futbalu tu na Slovensku. Popisuje klubové operácie a ako všetko spolu funguje. Klub vysvetľuje potrebu vlastného IS a špecifikuje požiadavky na budúci IS. V hlavnej časti vykonaná analýza problematiky vytvorenia IS pre daný klub. Analyzuje sa katalóg užívateľských požiadaviek a samotný katalóg sa spája s možnými riešeniami. Potom je vytvorený model IS. Model pozostáva z vybraných diagramov UML ako je diagram prípadov použitia alebo diagram aktivít. Ďalší celok sa zaoberá dátovou analýzou obsahu a internou evidenciou štatistík. Štatistika má pomocť pri evidencii určitých údajov vznikajúcich počas zápasov. Dátová analýza je dosiahnutá za pomoci entito-relačných diagramov. V nasledujúcej časti je navrhnuté užívateľské rozhranie. IS beží na CMS Joomla!, ktorého vzhľad je tu popísaný. Ďalej je tu vysvetlené ako funguje evidencia štatistík a ako je implementovaná do CMS. Následne prebieha inštalácia a konfigurácia CMS podľa požiadaviek klubu po funkčnej i vizuálnej stránke. IS je pripravený na používanie. Záverečná časť popisuje splnenie zadaného cieľa, spokojnosť klubu s vytvoreným IS a vysvetľuje dôležitosť a význam systému pre klub v blízkej budúcnosti.
Kľúčové slová:klub amerického futbalu, informačný systém, Joomla, štatistiky, UML

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene