19. 1. 2020  17:52 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia malého IS - modul skladové hospodárstvo pre firmu
Autor: Ing. Lukáš Cepko
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia malého IS - modul skladové hospodárstvo pre firmu
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá návrhom informačného systému pre modul skladové hospodárstvo firmy v notácií BPMN a UML. Z návrhu je vytvorená čiastočná implementácia vo vývojovom prostredí Borland Delphi. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola obsahuje model firemných procesov a katalóg užívateľských požiadaviek. Druhá kapitola sa venuje analýze problémovej oblasti a obsahuje model systému v UML diagramoch. V tretej kapitole je popísaná dátová analýza systému a dátový model. Štvrtá kapitola sa venuje implementácií databázy a aplikácie. Je v nej obsiahnutá príručka pre programátora spolu s projektovou dokumentáciou. Dokumentácia obsahuje testovacie protokoly, hardvérovú a softvérovú štúdiu a bezpečnostnú politiku. V poslednej kapitole sa nachádza užívateľská priručka s formulármi aplikácie a popis prvkov na prácu s nimi.
Kľúčové slová:informačný systém, UML, BPMN, aplikácia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene