19. 1. 2020  16:43 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia malého IS - modul balíkové oddelenie na pošte
Autor: Ing. Roman Ďuriška
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Michal Eliáš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia malého IS - modul balíkové oddelenie na pošte
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá návrhom a čiastočnou implementáciou informačného systému pre balíkové oddelenie pobočiek Slovenskej pošty. V úvodnej časti sa práca zaoberá teóriou informačných systémov, čo je to informačný systém, akú má úlohu. Ďalšia časť je venovaná analýze doterajších systémov Slovenskej pošty a analýza budúceho systému. Nasleduje samotný návrh informačného systému. Najprv je spomenutá metodika, z akej návrh vychádza. Potom je z časti spomenutá teória k metóde BPMN a následne vymodelované a popísané firemné procesy. Ďalšia časť popisuje katalóg používateľských požiadaviek, ktoré sú rozdelené do jednotlivých kategórií. Po katalógu požiadaviek nasleduje návrh diagramov pomocou jazyka UML, ktorý obsahuje diagramy prípadov použitia, scenáre k diagramom, diagramy aktivít, stavové diagramy a sekvenčné diagramy. Ďalšia časť sa zaoberá dátovou analýzou, ktorá obsahuje logický a fyzický model. Je tu spomenutý aj postup transformácie logického modelu z diagramu tried. Záver je venovaný implementácií systému. Prvá časť popisuje použité jazyky, nasledované používateľskou a programátorskou príručkou. Nakoniec sú uvedené dva testovacie protokoly systému.
Kľúčové slová:informačný systém, UML, BPMN

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 2 rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene