19. 1. 2020  18:05 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza a návrh dátového skladu fakulty
Autor: Ing. Martin Horský
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza a návrh dátového skladu fakulty
Abstrakt:Diplomová práca pojednáva o tvorbe dátového skladu pre potreby fakulty. Hlavným zameraním práce je predovšetkým analyzovanie a vytvorenie návrhu multidimenzionálneho modelu. Práca je rozdelená na štyri základné kapitoly. V prvej je uvedený teoretický pohľad na dátové sklady. V druhej je popísaný a zanalyzovaný súčastný stav fakulty zo zreteľom na možnosti a potreby vytvorenia dátového skladu. V tejto časti sú tiež popísané základné požiadavky a dôvody zavádzania dátového skladu. V tretej, návrhovej kapitole sú rozpísané jednotlivé konkrétne navrhované dátové štruktúry. V poslednej, štvrtej kapitole tejto práce je uvedená časť implementácie navrhovaného dátového skladu. Uvádzaný je postup vytvorenia dátových kociek s príslušnými dimenziami vo vývojovom prostredí Oracle Warehouse Builder. Výsledkom tejto diplomovej práce je vytvorený a realizovateľný návrh dátového skladu fakulty, ktorý je sčasti implementovaný.
Kľúčové slová:dátový sklad, fakt, databáza, oracle warehouse builder, dimenzia, dátová kocka, multidimenzionálny model, model hviezdy, fakulta

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene