19. 1. 2020  18:06 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov
Autor: Ing. Tomáš Ormandy
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Ondrej Vlkovič
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov
Abstrakt:Kvalita informačných systémov závisí od kvality softvérových produktov, ktoré sú ich súčasťou. Kvalita softvéru je ovplyvnená radom faktorov, medzi ktoré patrí proces ich vývoja. V mojej diplomovej práci, ako už samotný názov napovedá, sa venujem čiastkovému návrhu smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov. Moja diplomová práca obsahuje v prvej časti vysvetlenie, čo je testovanie, aké druhy testovania sa používajú a vysvetlenie modelovacieho jazyka UML. V ďalšej časti sa venujem samotnému návrhu testovania. Pri tomto návrhu sa držím štandardov normy IEEE 829. Návrh je spracovaný pomocou diagramov v modelovacom jazyku UML a je doplnený slovným popisom. V závere je v skratke zhrnutý prínos mojej diplomovej práce a stanovené ciele.
Kľúčové slová:UML, testovanie, IEEE 829, aplikácia, scenár

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene