23. 1. 2020  3:56 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia malého IS - modul súkromná jazyková škola
Autor: Ing. Andrej Lichner
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Ondrej Vlkovič
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia malého IS - modul súkromná jazyková škola
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá kompletným návrhom informačného systému súkromnej jazykovej školy s využitím moderných modelovacích nástrojov ako je UML a BPMN modelovanie. Prvým krokom tvorby IS je modelovanie firemných procesov pomocou softvéru BizAgi Process Modeler. BPMN modelovanie je odrazovým mostíkom pre nosnú časť diplomovej práce -- UML a dátové modelovanie. Výsledkom týchto dvoch postupov modelovania je hotový návrh databázy, ktorá je najdôležitejšou časťou samotného IS. Tá pozostáva z osemnástich MySQL tabuliek. Ich prepojenie a celé fungovanie IS je implementované v skriptovacom jazyku PHP. Pre návrh používateľského rozhrania je využitý HTML jazyk a kaskádové štýly. Výsledkom tohto snaženia je návrh informačného systému a jeho implementácia, ktorá je schopná samostatného fungovania a je pripravená na nasadenie do prevádzky.
Kľúčové slová:informačný systém, UML, dátové modelovanie, PHP, MySQL, databáza, BPMN, HTML, CSS

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene