25. 2. 2020  23:46 Frederik
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikační číslo: 248
Univerzitní e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Proděkan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Analýza a návrh dátového skladu priemyselného podniku
Autor: Ing. Martin Dlhý
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza a návrh dátového skladu priemyselného podniku
Abstrakt:Názov diplomovej práce: Analýza a návrh dátového skladu priemyselného podniku Titul, meno a priezvisko: Bc. Martin Dlhý Akademický rok: 2010/2011 Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD. Hlavným cieľom mojej diplomovej práce je opísať problematiku dátových skladov, analyzovať problémovú oblasť a navrhnúť pre túto oblasť multidimenzionálny model. Nakoniec svoj návrh implementovať vo vývojovom prostredí Oracle Warehouse Builder. V úvodnej časti práce sa venujem podrobnému popisu dátových skladov, ako ich prínosom, možnostiam realizácie. V analytickej časti vykonávam analýzu problémovej oblasti, ide o dátový sklad priemyselného podniku. Konkrétne sa zameriam na realizačnú oblasť, a to výrobnú a distribučnú činnosť podniku. V praktickej časti práce vytvorím pre danú oblasť multidimenzionálny model, ktorý bude realizovaný ako hviezdicová schéma. Model bude obsahovať všetky dimenzie a tabuľky faktov tvoriace dátový sklad. V poslednej časti práce tento model implementujem v prostredí Oracle Warehouse Builder a zhodnotím prínos riešenia, ktoré som vytvoril.
Klíčová slova:dimenzia, implementácia, dátový sklad, multidimenzionálny model, Oracle Warehouse Builder, hviezdicová schéma, tabuľka faktov

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně