Apr 5, 2020   5:34 a.m. Miroslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identification number: 248
University e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Vice-dean - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analyze and design of data warehouse for industrial plant
Written by (author): Ing. Martin Dlhý
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Opponent:doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza a návrh dátového skladu priemyselného podniku
Summary:Názov diplomovej práce: Analýza a návrh dátového skladu priemyselného podniku Titul, meno a priezvisko: Bc. Martin Dlhý Akademický rok: 2010/2011 Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD. Hlavným cieľom mojej diplomovej práce je opísať problematiku dátových skladov, analyzovať problémovú oblasť a navrhnúť pre túto oblasť multidimenzionálny model. Nakoniec svoj návrh implementovať vo vývojovom prostredí Oracle Warehouse Builder. V úvodnej časti práce sa venujem podrobnému popisu dátových skladov, ako ich prínosom, možnostiam realizácie. V analytickej časti vykonávam analýzu problémovej oblasti, ide o dátový sklad priemyselného podniku. Konkrétne sa zameriam na realizačnú oblasť, a to výrobnú a distribučnú činnosť podniku. V praktickej časti práce vytvorím pre danú oblasť multidimenzionálny model, ktorý bude realizovaný ako hviezdicová schéma. Model bude obsahovať všetky dimenzie a tabuľky faktov tvoriace dátový sklad. V poslednej časti práce tento model implementujem v prostredí Oracle Warehouse Builder a zhodnotím prínos riešenia, ktoré som vytvoril.
Key words:dimenzia, implementácia, dátový sklad, multidimenzionálny model, Oracle Warehouse Builder, hviezdicová schéma, tabuľka faktov

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited