23. 1. 2020  2:17 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh dynamickej infraštruktúry na báze komponentov IBM a VMWare
Autor: Ing. Miroslav Rakús
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh dynamickej infraštruktúry na báze komponentov IBM a VMWare
Abstrakt:RAKÚS, Miroslav: NÁVRH DYNAMICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY NA BÁZE KOMPONENTOV IBM A VMware. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky. Vedúci práce: doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.- Trnava: UIAM MTF STU, 2010. 87 s. Kľúčové slová : IBM, VMware, XEN, Microsoft, dynamická infraštruktúra, virtualizácia, Hyper-V, vSphere, PowerVM, Cieľom záverečnej práce bolo navrhnúť dynamickú infraštruktúru na báze komponentov od firiem IBM a VMware. Práca sa zaoberá problematikou rastúcich infraštruktúr a ponúka možnosti ich konsolidácie. Najväčší dôraz je kladený na virtualizáciu od spoločnosti VMware a IBM. V praktickej časti je spomenutá analýza infraštruktúry a návrh na virtualizáciu. IT infraštruktúra je postavená na hardvéry od firmy IBM. Je využitá virtualizácia serverov a desktopov od spoločnosti VMware a virtualizácia na procesoroch POWER od spoločnosti IBM. Poslednou časťou je zhodnotenie riešenia, kde je spomenutý reálny projekt, ktorý bol implementovaný na Technickej univerzite v Košiciach. Diplomová práca vychádza z tohto projektu.
Kľúčové slová:IBM, VMware, XEN, Microsoft, dynamická infraštruktúra, virtualizácia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene