20. 1. 2020  18:04 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia malého IS - modul pre kníhkupectvo
Autor: Ing. Lukáš Hrnčár
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia malého IS - modul pre kníhkupectvo
Abstrakt:V úvode práce stručne popíšem problematiku oblasti informačných systémov, metodiky RUP, notácie BPMN a modelovací jazyk UML. Po tejto krátkej teórii prídu biznis diagramy prostredia kníhkupectva zachycujúce procesy prebiehajúce vo firme. Ďalšou časťou je zachytenie požiadaviek na systém. Nasleduje analýza a návrh samotného systému pre kníhkupectvo, pomocou diagramov UML a to hlavne diagramy prípadov použitia, diagram tried, diagramy aktivít, sekvenčné diagramy, diagramy stavov. Pred samotnou implementáciou sa nachádza dátová analýza ktorá obsahuje okrem popisov atribútov entít aj logicky a fyzický model systému. Praktická implementácia návrhu je realizovaná v PHP a SQL. Implementácia je opísaná v programátorskej príručke. Návod na použite je stručne popísaný v používateľskej príručke, ktorá sa nachádza hneď za príručkou programátora. Na záver práce sú umiestnené dva testovacie protokoly. Táto práca poukazuje na spôsob vývoja informačného systému pomocou metodiky RUP, ktorá obsahuje aj vizuálne modelovanie pomocou BPMN a UML. Jej výsledkom bude čiastočný návrh informačného systému pre kníhkupectvo spolu s čiastočnou implementáciu systému.
Kľúčové slová:informačný systém, UML, BPMN, dátová analýza

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 2 rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene