20. 1. 2020  18:24 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Implementácia modulu "Obchody" do systému Asset Manager
Autor: Ing. Peter Tomšík
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Gabriela Križanová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Implementácia modulu "Obchody" do systému Asset Manager
Abstrakt:TOMŠIK, Peter: Implementácia modulu "Obchody" do systému Asset Manager -- Slovenská technická univerzita v Trnave. Materialovotechnologická fakulta; Katedra aplikovanej informatiky a automatizácie v priemysle. Vedúci záverečnej práce: prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík Cieľom záverečnej práce bolo navrhnúť nový modul v existujúcom informačnom systéme spoločnosi - Asset Manager. Úlohou tohto modulu je zabezpečenie nákupu a predaja cenných papierov, využívajúc v maximálnej miere možnosti "bez papierovej kancelárie". Práca popisuje existujúci proces v prostredí správcovskej spoločnosti a postupne zachytáva požiadavky na nové riešenie. To je následne znázornené pomocou diagramov jazyka UML. Po návrhu logiky samotného NPCP procesu nasledovalo vytvorenie všetkých potrebných okien GUI pre tento implementovaný modul. V práci sa taktiež nachádza používateľská príručka, ktorá čitateľa prevedie celým procesom NPCP z pohľadu práce so samotnými oknami modulu. Neoddeliteľnou súčasťou každej kvalitnej implementácie je testovanie zapracovaných funkcionalít a vyhodnotenie týchto testov v podobe test protokolov.
Kľúčové slová:Implementácia, UML, Asset Manager, Správcovská spoločnosť, GUI

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene