19. 1. 2020  16:45 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Čiastkové riešenie návrhu zabezpečenia kvality procesu vývoja softvérových systémov
Autor: Ing. Silvia Ungerová
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Peter Trnovský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Čiastkové riešenie návrhu zabezpečenia kvality procesu vývoja softvérových systémov
Abstrakt:Informačné systémy hrajú významnú úlohu pri vykonávaní každodenných podnikových procesov, pričom neraz tvoria jeden zo základných stavebných kameňov celého podniku. Pri takejto zodpovednosti informačných systémov je prirodzená požiadavka na ich kvalitu. V mojej diplomovej práci sa venujem problematike kvality pri vývoji softvérových systémov, analyzujem jednotlivé normy a smernice kvality SW, nedostatky zabezpečenia kvality, opisujem základné atribúty zabezpečenia kvality v životnom cykle vývoja softvérových systémov a navrhujem metódy zabezpečenia vybraných atribútov. V praktickej časti práce som sa rozhodla uviesť Dotazník vyspelosti vývoja softvéru a to z toho dôvodu, že kvalita výsledného SW významne závisí od procesu, ktorým sa tento produkt vyvíja. Pri jeho tvorbe som vychádzala z dotazníka, ktorý vytvoril Software Engineering Institute.
Kľúčové slová:kvalita, softvér, zabezpečenie kvality softvéru

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene