20. 1. 2020  18:58 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh zmien procesov a služieb IT v organizácii pre dosiahnutie ITIL certifikátu
Autor: Ing. Miroslav Križan
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Ondrej Vlkovič
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh zmien procesov a služieb IT v organizácii pre dosiahnutie ITIL certifikátu
Abstrakt:KRIŽAN, Miroslav: Návrh zmien procesov a služieb IT v organizácii pre dosiahnutie certifikátu ITIL. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky. Školiteľ: doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD.- Trnava: MtF STU, 2010. 182 s. Diplomová práca sa zaoberá procesným riadením a činnosťami pri používaní informačných technológií a ICT infraštruktúry podľa ITIL. Práca je zameraná na procesy prebiehajúce v organizačných jednotkách spoločnosti, priamo zaoberajúcimi sa informačnými technológiami. Danú problematiku som opísal v častiach. V prvej časti sú opísané princípy a podstata noriem ITIL. V ďalšej časti je opis súčasného stavu spoločnosti v oblasti IT. Vnútorný audit a zistenia nesúladov s normami ITIL, ako aj návrhy riešení, sú popísané v ďalšej časti tejto práce. Časť tejto práce sa zaoberá návrhom zmien v organizačných jednotkách IT. Návrhom zmien používaného nástroja HP Open View Service Desk sa zaoberá posledná časť tejto práce. Cieľom práce je poukázať na nesúlady s normami ITIL, navrhnúť zmeny za účelom lepšieho využitia ICT a procesov v nich prebiehajúcich.
Kľúčové slová:ITIL, ITSM, riadenie, proces

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
V práci je použitý produkt spoločnosti Hewlett-Packard, od ktorej som nezískal povolenie na publikovanie. .


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene