20. 1. 2020  18:24 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh integrovaného zabezpečovacieho systému s využitím LAN
Autor: Ing. Marek Korytár, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh integrovaného zabezpečovacieho systému s využitím LAN
Abstrakt:V diplomovej práci som sa venoval problematike integrovania bezpečnostných systémov do siete LAN. V úvode som sa zameral na problematiku dátových sieti a nutnosť zohľadnenie nariadení a doporučení pri budovaní vysokorýchlostnej siete. V ďalších čas-tiach som vypracoval návrh zariadení bezpečnostných systémov, ktoré sa integrujú na ad-ministratívne -- polyfunkčnom objekte. Návrh vychádza z praktických skúseností z danej problematiky a zásad integrácie zariadení do siete LAN. Takto vybudovaná integrácia je plne funkčná, zodpovedá legislatíve Slovenskej republiky a odporučeniam výrobcov jednotlivých integrovaných zariadení. Navrhnutý integrovaný bezpečnostný systém je plne funkčný a odladený. Bol nasadený v objekte a slúži investorovi a strážnej službe pri ich práci.
Kľúčové slová:počítačová sieť, ochrana siete, štruktúrovaná kabeláž, bezpečnostné systémy, kamerový systém

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene