23. 1. 2020  4:12 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Čiastkový návrh informačného systému pre správu dokumentácie
Autor: Ing. Roman Zvonár
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Gabriela Križanová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Čiastkový návrh informačného systému pre správu dokumentácie
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce bolo navrhnúť informačný systém pre správu dokumentácie v notácii jazyka UML, vytvoriť pre neho databázu a navrhnúť dizajn aplikácie. V prvej kapitole som v BPMN namodeloval tie firemné procesy, ktoré som chcel informačným systémom zefektívniť. Na základe skúseností a praxe v danej oblasti som následne vytvoril katalóg užívateľských požiadaviek. Ďalšia kapitola sa zaoberá stručným predstavením zákazníka, vykonaním analýzy problémovej oblasti a popísaním súčasného stavu, ktorým som analyzoval čo treba zlepšiť a zefektívniť. Na základe tejto analýzy som vytvoril model systému s využitím UML. Vytvoril som diagramy postačujúce pri návrhu informačného systému a to: diagram tried, diagramy prípadov použitia, stavové diagramy a diagramy aktivít. Pri tvorbe databázy, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou informačného systému mi bol pomocný softvér ERwin/ERX3.0. Prvým krokom bolo vytvorenie dátovej analýzy, podľa ktorej som vytvoril fyzický a logický model celého IS. Skript slúžiaci na naplnenie bázy dát som vytvoril v samotnom softvéri ERwin a priložil do diplomovej práce ako Prílohu A. Ostatné kapitoly sa zaoberajú dizajnom a vizuálnym prostredím aplikácie. Navrhnutý dizajn je jednoduchý a používateľsky prívetivý z toho dôvodu, že má slúžiť pri každodennej práci zamestnanca. V poslednej kapitole som vypracoval používateľskú príručku, ktorá by mala byť pomocná používateľovi pri práci s informačným systémom.
Kľúčové slová:informačný systém, BPMN, UML, databáza

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene