19. 1. 2020  16:30 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Čiastkové riešenie návrhu zabezpečenia kvality procesu vývoja softvérových systémov
Autor: Ing. Mgr. Ľubica Karabová
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Peter Trnovský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Čiastkové riešenie návrhu zabezpečenia kvality procesu vývoja softvérových systémov
Abstrakt:KARABOVÁ, Ľubica: Čiastočné riešenie návrhu zabezpečenia kvality procesu vývoja softvérového systému. [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky.- Školiteľ: doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD. -- Trnava: MtF STU, 2010. 79 s. Diplomová práca sa zaoberá oblasťou kvality softvérových systémov. Cieľom práce je teoreticky popísať problematiku kvality pri vývoji softvérových systémov, analyzovať jednotlivé normy a smernice a nedostatky zabezpečenia kvality vo vývoji softvéru. Pokúsiť sa o čiastkové riešenie návrhu zabezpečenia kvality procesu vývoja softvérových systémov. Práca je zložená z troch hlavných častí, ktoré sú rozčlenené do jednotlivých kapitol. Prvá časť sa venuje popísaniu problematiky kvality pri vývoji softvérových systémov a ich rôznych životných cyklov. Druhá časť opisuje analýzy noriem, smerníc a nedostatkov zabezpečenia kvality. V poslednej tretej časti je uvedený samotný návrh. Návrh pozostáva so šiestich fáz a podporných činností nezávislých na fáze.
Kľúčové slová:normy, softvér, kvalita

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene