20. 1. 2020  19:31 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML
Autor: Ing. Jozef Einšpigl
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML
Abstrakt:Cieľmi diplomovej práce sú návrh a čiastočná implementácia malého informačného systému zameraného na súkromné zdravotnícke centrum. V úvode prace vytvorím model firemných procesom v Business Process Modeling Notation (BPMN) s požitím softwaru BizAgi Proces Modeler. Hlavnou časťou práce je navrhnúť systém v unifikovanom modelovacom jazyku (UML). V UML budem vytvárať diagramy prípadov použitia, činností, stavové, sekvenčné a diagram tried. Jednotlivé diagramy sú vytvorené pomocou CASE nástroja Enteprise Architekt verzia 7.5. Aplikácia je vyvíjaná vo vývojovom prostredí Delphi 7. Vyvíjaná aplikácia bude typu klient server a bude určená pre operačné systémy Windovs. Databázu vytvorím v databázovom systéme Oracle. Aplikácia by mala uľahčiť a spríjemniť lekárom ich prácu.
Kľúčové slová:BPMN, Enterprise architect, informačný systém, UML, Delphi

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene