19. 1. 2020  16:47 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML
Autor: Ing. Vladislav Hucík
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Gabriela Križanová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce je návrh malého informačného systému pre autoservis, ktorý je prevádzkovaný formou živnostenského podnikania, a jeho čiastočná realizácia. Úvodná časť práce je venovaná teoretickým východiskám použitých metodík a technik tvorby funkčného a dátového modelu informačného systému. Nasledujúca časť zachytáva verbálne a graficky (v notácií BPMN) model firemných procesov prebiehajúcich v autoservise, a taktiež analyzuje súčasný stav jeho evidenčných činností. V jadre práce je formou diagramov v notácií UML zachytená statická štruktúra a dynamické chovanie navrhovaného systému, a formou entito-relačného modelovania je vytvorený logický model databázy. Záverečná časť práce je stručne venovaná návrhu užívateľského rozhrania, testovaniu implementácie fyzického dátového modelu a čiastočnej implementácii funkčného modelu. Funkčný model návrhu je implementovaný v jazyku C# na platforme Microsoft .NET Framework 2.0 a fyzický dátový model do databázy MS Access 2000. V prílohe práce je vypracovaná jednoduchá užívateľská príručka.
Kľúčové slová:entitno relačné modelovanie, modelovanie firemných procesov (BPMN), C#, unifikovaný modelovací jazyk (UML)

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene