19. 1. 2020  16:57 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia malého IS - modul stomatologická ambulancia
Autor: Ing. Tomáš Mečír
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia malého IS - modul stomatologická ambulancia
Abstrakt:Práca sa zaoberá popísaním a vytvorením informačného systému pre stomatologickú ambulanciu. V prvej časti práce sú opísané výhody nasadenia informačných technológií v stomatologických ambulanciách. V druhej časti je opísané modelovanie firemných procesov v notácii BPMN a katalóg užívateľských požiadaviek. V tretej časti ja vykonaná analýza problémovej oblasti, identifikácia aktérov, a popis vybratých častí informačného systému pomocou Use Case diagramov. Vo štvrtej časti je vykonaná dátová analýza a navrhnutá databáza. V piatej časti je popísané užívateľské rozhranie aplikácie. V šiestej časti sú vykonané testy aplikácie. V siedmej časti je návrh vylepšenia informačných systémov v budúcnosti. V záverečnej časti práce sú zhodnotené dosiahnuté výsledky.
Kľúčové slová:java, stomatologická ambulancia, databáza, informačný systém, BPMN

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene