23. 1. 2020  3:37 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia IS pre podporu správy nehnuteľností s využitím návrhových vzorov
Autor: Ing. Ivan Pagáč
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:doc. Ing. Michal Kebísek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia IS pre podporu správy nehnuteľností s využitím návrhových vzorov
Abstrakt:Práca sa zaoberá návrhom a realizáciou informačného systému s využitím návrhových vzorov. V prvej časti je predstavená problémová doména, ktorou je prenájom nehnuteľností. Je poukázané na nedostatky súčasného stavu a následne sú vytvorené modely procesov problémovej domény v jazyku BPMN. Sú zostavené diagramy prípadov použitia pre jednotlivé moduly s jednotlivými aktérmi a ich krátkou charakteristikou. V závere prvej časti je navrhnutý koncept riešenia. Druhá časť sa zaoberá návrhom architektúry, popisom jednotlivých vrstiev riešenia, popisuje a aplikuje vybrané návrhové a enterprise vzory na jednotlivých vrstvách. Tretia časť popisuje vytvorený model, popisuje použité návrhové vzory v doménovej a aplikačnej vrstve s využitím UML diagramov. Posledná časť práce popisuje metodiky a nástroje použité pri testovaní aplikácie spolu s návrhom UI pomocou wireframov. V prílohách práce sa nachádzajú vybrané testovacie protokoly s ukážkami wireframov navrhnutých ako budúce UI aplikácie.
Kľúčové slová:BPMN, návrhový vzor, UML, architektúra

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene