19. 1. 2020  16:23 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML - modul penzión
Autor: Ing. Martin Daniš
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Stanislav Kuník, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML - modul penzión
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce je návrh informačného systému pre penzión a jeho čiastočná implementácia. Práca sa rozdeľuje na šesť kapitol. Úvodná kapitola je venovaná teórii, ktorá popisuje základné pojmy a nástroje vyskytujúce sa pri návrhu informačného systému. Druhá kapitola sa zaoberá analýzou problémovej oblasti. Obsahuje procesy, opisujúce situáciu v konkrétnom podniku a katalóg požiadaviek na systém. V tretej kapitole je vytvorený model systému pomocou UML diagramov. Obsahom štvrtej kapitoly je dátový model a popis relačných vzťahov. Piata kapitola popisuje implementáciu databázy a aplikácie, sú tu opísané funkčné prvky formulárov aplikácie. V tejto kapitole sa nachádza aj časť SQL skriptu na vytvorenie dvoch tabuliek. Posledná kapitola je projektová dokumentácia. Je v nej rozpracovaná odporúčaná hardvérová konfigurácia počítača, bezpečnostná politika a testovanie aplikácie.
Kľúčové slová:informačný systém, implementácia, aplikácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene