23. 1. 2020  2:54 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia malého IS - modul skladové hospodárstvo pre výrobu
Autor: Ing. Marián Záhumenský
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia malého IS - modul skladové hospodárstvo pre výrobu
Abstrakt:Práca je zameraná na návrh a čiastočnú implementáciu informačného systému pre skladové hospodárstvo výroby. Prvá časť je zameraná na analýzu súčasného stavu a grafické znázornenie pomocou biznis diagramov. Nasleduje katalóg užívateľských požiadaviek na systém a na jeho základe vytváranie modelov prostredníctvom jazyka UML. Ide konkrétne o diagramy prípadov použitia, aktivity diagramy, diagram tried, sekvenčné a stavové diagramy. V ďalšej časti som sa zameral na dátovú analýzu, ktorá popisuje jednotlivé entity, vytváranie logického a fyzického dátového modelu. Pokračujem vytváraním databázy pomocou SQL kódu a implementáciou časti systému vytvoreného v jazyku PHP. Nasleduje príručka pre programátora s opisom implementácie, ako aj užívateľská príručka s jednoduchým návodom pre používanie systému. Záver práce tvoria dva jednoduché testovacie protokoly pre overenie funkčnosti systému.
Kľúčové slová:BPMN, UML, SQL

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene