23. 1. 2020  2:30 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia malého IS - modul predaj a servis výpočtovej techniky
Autor: Ing. Peter Mačanga
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Igor Halenár, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia malého IS - modul predaj a servis výpočtovej techniky
Abstrakt:Uvedená diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou malého informačného systému, konkrétne predajom a servisom výpočtovej techniky. V prvej časti práce je uvedená analýza problémovej oblasti a biznis modely prostredia predajne, zachytávajúce procesy prebiehajúce vo firme. V ďalšej časti práce sa nachádza katalóg užívateľských požiadaviek, po ktorom nasleduje návrh systému pomocou UML diagramov. Pri práci boli použité konkrétne diagramy prípadov použitia, diagramy aktivít, diagram tried, sekvenčné diagramy a diagramy stavov. Nasleduje dátová analýza, ktorá obsahuje popisy atribútov entít, logický a fyzický model systému. Samotná implementácia návrhu systému pre web prostredie je realizovaná pomocou programovacieho jazyka PHP a SQL a je popísaná v programátorskej príručke. Za ňou sa nachádza používateľská príručka, kde je popísaný návod na používanie informačného systému. V závere práce sú uvedené dva testovacie protokoly.
Kľúčové slová:SQL, UML, informačný systém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene