23. 1. 2020  2:19 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML
Autor: Ing. Zuzana Moravčíková
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:doc. Ing. Andrej Trnka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce je návrh informačného systému pre predajňu automobilov. Úvodná časť pozostáva z analýzy súčasného stavu a analýzy silných a slabých miest podniku. Za tým nasleduje tvorba biznis diagramov v notácii BPMN, ktoré mi pomôžu pri špecifikácii požiadaviek na systém. V ďalšej časti sa budem zaoberať návrhom systému pomocou diagramov UML. Pri navrhovaní diagramov sa najväčší dôraz kladie na Use Case diagramy, ktoré najlepšie zobrazujú požadované funkčnosti. Nasleduje vytvorenie fyzického modelu a transformácia tabuliek. Bližšie špecifikácie entít popíšem v časti dátovej analýzy. Čiastočná implementácia je vytvorená pomocou PHP a MySQL. Systém je detailnejšie popísaný v príručke programátora, za ktorou nasleduje príručka používateľa. Na konci práce sú vytvorené dva testovacie protokoly. Táto práca poukazuje na spôsob vývoja informačného systému pomocou metodiky RUP, ktorá obsahuje aj vizuálne modelovanie pomocou BPMN a UML. Jej výsledkom bude čiastočný návrh informačného systému pre kníhkupectvo spolu s čiastočnou implementáciu systému.
Kľúčové slová:informačný systém, UML, BPMN, HTML, PHP, MySQL

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene