19. 1. 2020  17:15 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Informačný systém na podporu procesu prepravy vyhoretého jadrového paliva
Autor: Ing. Andrea Václavová
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Oponent:Ing. Gabriela Križanová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Informačný systém na podporu procesu prepravy vyhoretého jadrového paliva
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť a vytvoriť informačný systém na podporu prepravy vyhoreného jadrového paliva a popísať procesy s ním spojené. Moja práca je rozdelená do 7 kapitol. Kapitola 1 analyzuje problémovú oblasť. V kapitole 2 je opis požiadaviek užívateľa. Kapitola 3 sa skladá z modelov UML. Kapitola 4 sa zaoberá dátovou analýzou. Kapitola 5 popisuje transformácie. V kapitole 6 je popísané užívateľské rozhranie. V záverečnej kapitole budeme testovať náš informačný systém a opravíme prípadné chyby. Tento systém zjednoduší proces prepravy vyhoretého jadrového paliva a tiež ho zmodernizuje.
Kľúčové slová:Informačný systém, , MS Visual studio, UML, C#

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene